Điếu bát bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền - men lam cổ - dáng thắt - đường kính 20 cm

590.000₫
Mã sản phẩm TC 912