Điếu bát bọc đồng hàng kỹ vẽ tay - ngũ long trầu nguyệt - men rạn cổ - đường kính 20 cm

650.000₫
Mã sản phẩm TC 913